• Դպրոցականների շրջանում բերանի խոռոչի խնամք և բուժում

  • Արագածավան համայնքի երկու դպրոցների 1-6-րդ դասարանի աշակերտների համար կազմակերպվել է բերանի խոռոչի անվճար հետազոտություն և ատամների բուժում, ինչպես նաև անցկացվել են ատամների խնամքի և հիգիենայի դասընթացներ: Ծրագրի միջոցները ստացվել են «ԷՅՉ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ ԲԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» -ի աշխատակիցների կատարած ամսական նվիրատվություններից, որոնք նաև համալրվել են ՎՎ Հայաստանի կողմից:

    Երեխաները նաև նվեր ստանան ատամի խոզանակներ և մածուկ, որոնք անվճար տրամանրվել են ԷՍԹԻՆԳ և ԱՍՈՂԻԿ ընկերությունների կողմից:

Ցանկանում եք տեղեկացված լինել՝

ՀԱՍՏԱՏԵԼ