• Պահե՛նք երեխաներին ընտանիքում

  •  Ucom Հիմնադրամի և Վորլդ Վիժն Հայաստանի «Պահենք երեխաներին ընտանիքում» համատեղ ծրագրի շրջանակներում սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվում են միջոցներ և սարքավորումներ` լրացուցիչ եկամտի աղբյուր ստեղծելու նպատակով, ինչի շնորհիվ ծնողները հնարավորություն են ստանում բարելավել ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական վիճակը և երեխաներին մեծացնել ընտանիքում՝ տնտեսական ծանր կացության պատճառով նրանց պետական խնամքի հաստատություն ուղարկելու փոխարեն: 

    Բարեգործական ծրագրի միջոցները գոյանում են Ucom-ի բաժանորդների SMS նվիրատվություններից (200 կամ 500 դրամ), իսկ Ucom Հիմնադրամը կրկնապատկում է  յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում հանգանակված գումարը:

Ցանկանում եք տեղեկացված լինել՝

ՀԱՍՏԱՏԵԼ