News and Events

Ամփոփվեց «Երեխաների առցանց անվտանգություն» ծրագիրը

19.12.2017

Ամփոփվեց «Երեխաների առցանց անվտանգություն» ծրագիրը

Beeline-ը և Վորլդ Վիժն Հայաստանն ամփոփեցին «Երեխաների առցանց անվտանգություն» ծրագիրը:

Մոտ մեկ տարի տևած ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել է 30 դասընթաց Երևանի, Թալինի և Կապանի 600 դպրոցականի համար: Կազմակերպված դասընթացների ընթացքում երեխաներն ու նրանց ծնողները/խնամակալները ձեռք բերեցին ինտերնետից անվտանգ օգտվելու վերաբերյալ կարևոր գիտելիքներ և հմտություններ:

 More

Other news

Take Action

Ready to make a difference? Give a gift Give a gift Make a donation Make a donation Share Share

Want more news?

SIGN UP