«Երիցուկ» հովանավորության ծրագիր

Դարձի՛ր հովանավոր 
Միացի՛ր «Երիցուկ»-ին

a

Օրական ընդամենը 265 դրամը կօգնի փոխել երեխայի կյանքը: Իսկ Ձեր մտերմությամբ կպարգևեք հույս և ուրախություն, կքաջալերեք նրան:


Լինենք հոգատար խոցելի երեխայի հանդեպ

Հովանավորության ծրագիրը ոչ միայն աջակցելու գործուն միջոց է, այլև երեխայի հետ ընկերական կապ հաստատելու հնարավորություն: Երեխայի հետ կապի միջոցով Դուք նաև կտեղեկանաք ընտանիքի հետ իրականացվող միջոցառումների մասին՝ հստակ պատկերացում կազմելով, թե Ձեր տրամադրած ֆինանսական միջոցները ինչպիսի փոփոխություններ են բերում թե՛ երեխայի, թե՛ նրա ընտանիքի կյանքում:

   Հովանավորության ծրագիրը ոչ միայն աջակցելու գործուն միջոց է, այլև երեխայի հետ ընկերական կապ հաստատելու հնարավորություն:

Երեխայի հետ կապի միջոցով Դուք նաև կտեղեկանաք ընտանիքի հետ իրականացվող միջոցառումների մասին՝ հստակ պատկերացում կազմելով, թե Ձեր տրամադրած ֆինանսական միջոցները ինչպիսի փոփոխություններ են բերում թե՛ երեխայի, թե՛ նրա ընտանիքի կյանքում:

 Ծրագրի նպատակն է աջակցել առավելդժվար իրավիճակում գտնվողընտանիքներին, որպեսզի նրանք կարողանան հաղթահարել աղքատության շեմը և դուրս գալդ ժվար իրավիճակից: Ընտանիքներն ընտրվում են խոցելիության չափորոշիչներով և ընթացքում մոնիտորինգ են անցնում՝ առաջընթացը գնահատելու նպատակով:

  Հովանավորության ծրագիրը Հայաստանում մեկնարկել է 2000 թվականին: Այս տարիների ընթացքում շուրջ 35 000 աղջիկներ և տղաներ հովանավորության շնորհիվ օգտվել են տարբեր ծրագրերից, սակայն դեռևս բազմաթիվ մանուկներ Ձեր աջակցության կարիքն ունեն:

Միացե՛ք Հովանավորության ծրագրին՝ նվիրաբերելով ամսական 8000 դրամ:

 

Դառնալով հովանավոր Դուք՝

  5 աշխատանքային օրվա ընթացքում կստանաք ‹‹Ողջույնի փաթեթ››

  Կստանաք տարեկան առաջընթացի զեկույց երեխայի կյանքում և նրա համայնքում փոփոխությունների մասին

Ցանկության դեպքում կարող եք ուղարկել նամակներ, բացիկներ, նվերներ և նույնիսկ այցելել Ձեր կողմից հովանավորվող երեխային:

 

ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՎՈՂ ԵՐԵԽԱՆ

Իհարկե բարդ է առաջնահերթություն տալ երեխաներից որևէ մեկին(կամ մի քանիսին): Հասկանալով ընտրության դժվարությունը՝ առաջարկում ենք ծանոթանալ Վորլդ Վիժն Հայաստանի ծրագրերում գրանցված երեխաներին և Ձեր որոշումը կայացնել ըստ ՝

տարածաշրջանի

երեխայի տարիքի /միգուցե կցանկանայիք ընտրել այն երեխային, ում ծննդյան թիվը համապատասխանում է Ձեր կամ Ձեր երեխայի ծննդյան թվի հետ.../

երեխայի սեռի

երեխայի զարգացման ուղղությունների նկարագրություն

Ձեր կողմից հովանավորված երեխան մասնակցում է Վորլդ Վիժն Հայաստանի տարածքային գրասենյակի կողմից կազմակերպված զանազան ծրագրերին՝ ուղղված երեխաների կյանքի հմտությունների զարգացմանը, իրավունքների մասին իրազեկմանն ու ակտիվ քաղաքացու ձևավորմանը:Վորլդ Վիժնի ծրագրերն ուղղված են 0-5, 6-14, և 14+ տարիքային խմբերի երեխաների զարգացմանը: Յուրաքանչյուր տարիքային խմբի համար մշակված են զարգացման մոդելներ, որոնց կարճ նկարագիրը ներկայացված է ստորև:

աջակցություն առավել խոցելի երեխաներին

Այս մոտեցման յուրահատկություններից այն է, որ օգնելով երեխային, օգնում ենք ընտանիքին և համայնքին:  Եվ սա արվում է մինիմալ գումարներ նվիրաբերելու շնորհիվ:

Ծրագիրը ներառում է համապարփակ աջակցություն, այդ թվում՝ գույքի տրամադրում, հմտությունների զարգացում, առողջապահական պայմանների բարելավում և սոցիալական ապահովության երաշխիքներ: Վորլդ Վիժն Հայաստանը կարևորում է երեխաների համար կրթության հասանելիությունն ու առողջ մանկության ապահովումը: Ուստի, Ձեր հովանավորության շնորհիվ առավել խոցելի երեխաներին և նրանց ընտանիքներին կտրամադրվեն դպրոցական պարագաներ, կրթական ամառային ճամբար հաճախելու հնարավորություն, դիմակայության միջոցներ և այլն: Ձեր կողմից հովանավորված երեխան մասնակցում է նաև Վորլդ Վիժն տարածքային գրասենյակի կողմից կազմակերպված զանազան ծրագրերին՝ ուղղված երեխաների կյանքի հմտությունների զարգացմանը, իրավունքների մասին իրազեկմանն ու ակտիվ քաղաքացու ձևավորմանը: Ծայրահեղ աղքատության հաղթահարման արդյունքում թիրախավորված ծայրահեղ աղքատ ընտանիքները ձեռք են բերում վստահություն, ինքնուրույն եկամուտ ստեղծելու և կայուն ապրելակերպ ունենալու կարողություն:

Լինենք հոգատար երեխայի և համայնքի հանդեպ

Ծրագիրը հնարավորություն է ընձեռում հովանավորին երկարատև ներդրում ունենալ երեխաների զարգացման գործում: Հովանավոր կարող են դառնալ անհատներ կամ կազմակերպություններ: Հովանավորության ծրագիրը ոչ միայն աջակցելու գործուն միջոց է, այլև երեխայի հետ ընկերական կապ հաստատելու հնարավորություն: Երեխայի հետ կապի միջոցով՝ Դուք նաև կտեղեկանաք երեխայի համար իրականացվող միջոցառումների մասին՝ հստակ պատկերացում կազմելով, թե Ձեր տրամադրած ֆինանսական միջոցները ինչպիսի փոփոխություններ են բերում թե՛ երեխայի, թե՛ նրա համայնքի կյանքում:

Ծրագիրը հնարավորություն է ընձեռում հովանավորին երկարատև ներդրում ունենալ երեխաների զարգացման գործում: Հովանավոր կարող են  դառնալ անհատներ կամ կազմակերպություններ: Հովանավորության ծրագիրը ոչ միայն աջակցելու գործուն միջոց է, այլև երեխայի հետ ընկերական կապ հաստատելու հնարավորություն: Երեխայի հետ կապի միջոցով՝ Դուք նաև կտեղեկանաք երեխայի համար իրականացվող միջոցառումների մասին՝ հստակ պատկերացում կազմելով, թե Ձեր տրամադրած ֆինանսական միջոցները ինչպիսի փոփոխություններ են բերում թե՛ երեխայի, թե՛ նրա համայնքի կյանքում:


Ձեր կողմից աջակցություն ստացող երեխաները կանցնեն զարգացման փուլերի միջով, ինչի արդյունքում յուրաքանչյուր երեխա կստանա իր տարիքին համապատասխան չափելի գիտելիքներ և հմտություններ: Երեխայի զարգացման մոդելները մշակված և փորձարկված են հեղինակավոր միջազգային կառույցների կողմից և ադապտացված են Հայաստանի իրականությանը:  

Հովանավորության ծրագիրը Հայաստանում մեկնարկվել է 2000 թվականին: Այս տարիների ընթացքում շուրջ 35 000 աղջիկներ և տղաներ հովանավորության շնորհիվ օգտվել են տարբեր ծրագրերից, սակայն դեռևս բազմաթիվ մանուկներ Ձեր աջակցության կարիքն ունեն:


Միացե՛ք Հովանավորության ծրագրին՝ նվիրաբերելով ամսական 8000 դրամ:

Միանալով այս ծրագրին և դառնալով երկարատև հովանավոր՝ ականատեսը կդառնաք երեխայի կյանքի նկատելի փոփոխություններին: Երեխայի կյանքի հետ կփոխվի նաև ընտանիքի կյանքը, իսկ առանձին ընտանիքների կյանքը փոխելով՝ կփոխենք կյանքը նաև ողջ համայնքում:

Դառնալով հովանավոր Դուք՝

  5 աշխատանքային օրվա ընթացքում կստանաք ‹‹Ողջույնի փաթեթ››

  Կստանաք տարեկան առաջընթացի զեկույց երեխայի կյանքում և նրա համայնքում փոփոխությունների մասին

  Ցանկության դեպքում կարող եք ուղարկել նամակներ, բացիկներ, նվերներ և նույնիսկ այցելել Ձեր կողմից հովանավորվող երեխային:

Այս ֆորմատով

 

ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՎՈՂ ԵՐԵԽԱՆ

Իհարկե բարդ է առաջնահերթություն տալ երեխաներից որևէ մեկին(կամ մի քանիսին): Հասկանալով ընտրության դժվարությունը՝ առաջարկում ենք ծանոթանալ Վորլդ Վիժն Հայաստանի ծրագրերում գրանցված երեխաներին և Ձեր որոշումը կայացնել ըստ ՝

տարածաշրջանի

երեխայի տարիքի /միգուցե կցանկանայիք ընտրել այն երեխային, ում ծննդյան թիվը համապատասխանում է Ձեր կամ Ձեր երեխայի ծննդյան թվի հետ.../

երեխայի սեռի

երեխայի զարգացման ուղղությունների նկարագրություն

Ձեր կողմից հովանավորված երեխան մասնակցում է Վորլդ Վիժն Հայաստանի տարածքային գրասենյակի կողմից կազմակերպված զանազան ծրագրերին՝ ուղղված երեխաների կյանքի հմտությունների զարգացմանը, իրավունքների մասին իրազեկմանն ու ակտիվ քաղաքացու ձևավորմանը:Վորլդ Վիժնի ծրագրերն ուղղված են 0-5, 6-14, և 14+ տարիքային խմբերի երեխաների զարգացմանը: Յուրաքանչյուր տարիքային խմբի համար մշակված են զարգացման մոդելներ, որոնց կարճ նկարագիրը ներկայացված 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 1 – ՎԱՂ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ /0-5 ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ

Տեխնիկական ծրագիր 1 –  Վաղ մանկական զարգացում (0-5 տարիքային խումբ)

Առաջ, փոքրիկ, առաջ /2 ամիս/ - 20 ծնող

Վորլդ Վիժնն իր ծրագրային  համայնքներում ապրող մինչև երեք տարեկան երեխաների ծնողների համար  կազմակերպում է ծնողավարության «Առաջ, փոքրիկ, առաջ» դասընթացների շարք, որն անդրադառնում է այնպիսի կարևոր հարցերի, ինչպիսիք են ճիշտ սնունդը, խնամքը և դրական ծնողավարման հիմունքները՝ բացառելով երեխաների հանդեպ կիրառվող ֆիզիկական կամ հոգեբանական պատիժը:

Աջակցող վերահսկողություն /6 ամիս/

Հանրապետության լավագույն փորձագետների ժամանակավոր տեղակայում համայնքների առողջապահական  և նախակրթական հաստատություններում՝ լավագույն փորձի փոխանցման նպատակով: Փորձագետները մոնիտորինգի արդյունքում ներկայացնում են պետական չափորոշիչների հիման վրա ծառայությունները բարելավելու  առաջարկությունների փաթեթ հաստատությանը: Վեց ամիս հետո կատարվում է ստուգողական այց՝ գնահատելու առաջարկությունների կատարողականը: Այս մոդելն օգնում է բարելավել համայնքային ծառայությունների որակը:

Ծնողավարման դպրոցներ /6 ամիս/ - 20 ծնող

Ծնողների կրթումը Վորլդ Վիժն Հայաստանի ծրագրերի մի զգալի մասն է կազմում: Այդ նպատակով բուժհաստատությունների ներսում մոտ 80 մայրական և ծնողական դպրոց է հիմնվել: Դասընթացների միջոցով հղի կանայք և մայրերը սովորում են.

-   նախածննդյան և հետծննդյան խնամք,

-   երեխայի խնամք,

-   առողջարար և տարիքին համապատասխան սննդի պատրաստում,

-   երեխայի ճիշտ զարգացում և երեխայի հետ ժամանց՝ խաղերի միջոցով:

Հոգատարություն հանուն հավասարության /12 ամիս/ - 20 ծնող

Մոդելի շրջանակներում Վորլդ Վիժն Հայաստանն աջակցում է սեռով պայմանավորված բռնության և պտղի սեռի ընտրության համար հղիության արհեստական ընդհատումների դեմ ուղղված քաղաքականության իրականացմանն ազգային մակարդակում: Համայնքային մակարդակով խթանում ենք ընտանիքի հայրերի մասնակցությունը երեխաների դաստիարակության և զարգացման գործում, ու նպաստում այնպիսի միջավայրի ստեղծմանը, ուր աղջիկներն ու տղաները ծնվում ու արժևորվում են հավասարապես: Դասընթացներին մասնակցում են ինչպես ծնողներն ու խնամակալները, այնպես էլ համայնքի երիտասարդները:

Նախադպրոցական չափորոշիչներ /3 ամիս/ - 20 մեծահասակ

Նախակրթարանների աշխատակազմի և ծնողների համար նախատեսված այս դասընթացների շարքը բարձրացնում է իրազեկությունը նախադպրոցական կրթության ընտրված չափորոշիչների մասին: Չափորոշիչներն ընտրվում են փորձագետների և պատվիրակված ծառայություն մատուցող հաստատությունների վերահսկիչ կառույցների հետ համատեղ գնահատման արդյունքում, որոնք կարող են լինել ինչպես երեխաների համար սննդի տեսականու և որակի, սենյակների կահավորման և լուսավորության, այնպես էլ օգտագործվող նյութերի և ժամանցի պարագաների վերաբերյալ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 2– ԵՐԵԽԱՅԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ /6-14 ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ/

Տեխնիկական ծրագիր 2– Երեխայի պաշտպանություն /6-14 տարիքային խումբ/

Երեխաների առցանց անվտանգություն /4 ամիս/ -20 երեխա

Գրեթե բոլորին հասանելի դարձած ինտերնետը, դրական կողմերի հետ մեկտեղ մեծ վտանգ կարող է ներկայացնել երեխաների համար, քանի որ համացանցը լի է ագրեսիվ, սեքսուալ բնույթի տեղեկատվությամբ, ինչպես նաև երեխաների արժեքային համակարգի ձևավորման վրա բացասական ազդեցություն ունեցող նյութերով:  Ռիսկերը բազմաթիվ են, և դրանք հնարավորինս նվազեցնելու նպատակով Վորլդ Վիժն Հայաստանը, Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի հետ համատեղ, մշակել է ծրագիր՝ ուղղված երեխաների, ծնողների և ուսուցիչների իրազեկության բարձրացմանն առցանց անվտանգության վերաբերյալ:

Բանավեճի ակումբներ /4 ամիս/ -15 երեխա

Բանավեճի ակումբները հնարավորություն են տալիս երեխաներին և երիտասարդներին ազատ արտահայտել իրենց մտքերը, ճիշտ կառուցել խոսքը, կարողանալ բանավիճել՝ կառավարելով զգացմունքները և բանավեճը դարձնել ավելի կառուցողական: Այս հմտություններն անչափ կարևոր են երեխաների համար՝ անկախ նրանց հետագա մասնագիտությունից: Բանավիճելու արվեստին սովորելու և քննադատական միտքը զարգացնելու նպատակով  երեխաները ստանում են տեսական գիտելիքներ և մասնակցում բանավեճի միջդպրոցական և հանրապետական խաղերի:

Խաղաղության ճանապարհ /6 ամիս/ -20 երեխա

Այս դասընթացների միջոցով բարձրացվում է երեխաների դիմակայունությունը, նրանք սովորում են որոշումներ կայացնել` առանց վնասելու դիմացինին և առանց խտրականության դրսևորումների, կոնֆլիկտները հաղթահարել խաղաղ ճանապարհով: Մոդելի շրջանակներում հատկապես կարևորվում է հասակակիցների միջև բռնարար վարքի կանխարգելումը:

Վերջ բռնությանը /1 ամիս/ - 20 երեխա/ծնող

Երեխան պետք է հասկանա, թե երբ են իր կամ իր ընկերոջ իրավունքները ոտնահարվում: Նույնը վերաբերում է ծնողին: Այս դասընթացի շնորհիվ թե՛ երեխաները, և թե՛ իրենց ծնողները հասկանում են, թե ինչ է նշանակում երեխայի իրավունքների խախտում և ինչ անել նման դեպքերում, ինչ արձագանքման մեխանիզմներ են գործում:  Դասընթացն իրականացվում է դպրոցներում:

Աղետների և ռիսկերի նվազեցման դասընթաց դպրոցներում – 1 դպրոց

Մոդելի շրջանակներում երեխաները պետք է հստակ պատկերացում ունենան այն մասին, թե ինչպես պետք է վարվել տարբեր աղետների ժամանակ:  Դասընթացի մաս է կազմում ծանոթացումը տարհանման պլանին, ինչպես նաև իրականացվում են համապատասխան վարժանքներ:  

Ամառային ճամբար – 9-13 տարիքային խումբ /7 օր/

Երեխաները ճամբարի ընթացքում ձեռք են բերում կյանքի հմտություններ, նրանց մոտ ձևավորվում է ինքնուրույնությունը, բարելավվում են շփման կարողությունները: Ամառային ճամբարները, բացի խաղերից և զվարճանքից, ներառում են կրթական մաս երեք ուղղություններով՝

- տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ,
- երեխայի իրավունքներ և կրթություն,
- աղետների և ռիսկերի նվազեցում և կյանքի հմտություններ: 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 3 – ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԶՈՐԱՑՈՒՄ /14-29 ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ/

Տեխնիկական ծրագիր 3  – Երիտասարդության հզորացում (14-29 տարիքային խումբ)

Ինժեներական լաբորատորիաներ և ռոբոտաշինության խմբակներ /3-6 ամիս/ - 20 երեխա

Այս մոդելը խթանում է ճշգրիտ գիտությունների հանդեպ երիտասարդության հետաքրքրությունը և հնարավորություն է տալիս նրանց ընդգրկել ինժեներական/ ռոբոտաշինության խմբակներում: Երիտասարդները, հաճախելով խմբակ, տիրապետում են ռոբոտատեխնիկայի և ծրագրավորման հիմնային գիտելիքներին և ստանում հմտություններ, որոնք արդիական են թե՛ ԲՈՒՀ-երում, և թե՛ աշխատաշուկայում:

Մասնագիտական կողմնորոշում երիտասարդների համար – 20 երիտասարդ 

Մասնագիտական կողմնորոշման հարցում աջակցելու նպատակով՝ դասընթացներ երիտասարդների համար՝ հաշվի առնելով աշխատաշուկայի առանձնահատկությունները: Դասընթացի շրջանակներում կազմակերպվում են ճանաչողական այցեր տեղում գործող ձեռնարկություններ, պետական և հասարակական կառույցներ: Այս խնդիրն արդիական է, քանի որ դպրոցները չեն կարողանում աջակցել երեխաներին մասնագիտական կողմնորոշման հարցում:

ԻՄՓԱՔԹ /14+/ և ՍՔԱՅ /18+/  ակումբներ /18 ամիս /  - 15 երեխա

Երիտասարդներին տալով գիտելիքներ քաղաքացիական ակտիվիզմի, սոցիալական ձեռներեցության, առաջնորդության բնագավառներում, ինչպես նաև աշխատանք գտնելու հարցում՝ հնարավորություն է ընձեռնվում իրականացնել ծրագրեր ի շահ իրենց համայնքների և թիրախային խմբերի: ՍՔԱՅ և ԻՄՓԱՔԹ ակումբների մոդելն ամբողջական մոտեցում է՝ օգնելու անապահով երիտասարդներին զարգացնել այն հմտությունները, վարքագիծը և վերաբերմունքը, ինչի շնորհիվ իրենք կդառնան համայնքի ակտիվ և կառուցող անդամ, ինչպես նաև կվարեն կայուն կենսակերպ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 4 – ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Տեխնիկական ծրագիր 4 – Տնտեսական զարգացում

Տեղական արժեշղթայի զարգացման մոդել /12 ամիս/ - 1 արժեշղթա

Մոդելի շրջանակներում Վորլդ Վիժն Հայաստանը հայտնաբերում է այն տնտեսական ուղղությունները, որոնք ավանդաբար բնորոշ են կոնկրետ համայնքին: Վորլդ Վիժնի փորձագետները վերհանում են տվյալ համայնքի տնտեսության թույլ օղակները, որից հետո բիզնես ֆասիլիտատորի մշտական ներկայությամբ համայնքներում ապահովում ենք կապը համապատասխան մասնագետների և ֆերմերների միջև: Մասնագետների ներգրավման և ֆերմերների համար կազմակերպվող նպատակային դասընթացների միջոցով աջակցություն է ցուցաբերվում տվյալ համայնքի տնտեսության զարգացմանը: 

Աղքատության հաղթահարման մոտեցում /12 ամիս/ - 1 ընտանիք

Ծրագրի նպատակն է աջակցել առավել կարիքավոր ընտանիքներին, որպեսզի նրանք կարողանան հաղթահարել աղքատության ցիկլը և դուրս գալ չքավորության կարգավիճակից: Ընտանիքներն ընտրվում են խոցելիության չափորոշիչներով և ընթացքում մոնիտորինգ են անցնում՝ առաջընթացը գնահատելու նպատակով: Վորլդ Վիժն Հայաստանը, ներգրավելով սոցիալական աշխատողի և տնտեսական զարգացման մասնագետի, կիրականացնի նպատակային ծրագիր, որը կօգնի ծայրահեղ աղքատության մեջ ապրող ընտանիքներին ստեղծել կայուն եկամտի աղբյուրներ և կդարձնի նրանց դիմակայուն հնարավոր վտանգների նկատմամբ: Ծրագրի արդյունքումթիրախավորված ընտանիքները ձեռք կբերեն վստահություն, ինքնուրույն եկամուտ ստեղծելու և կայուն կենսակերպ ունենալու կարողություն:

 

 

Այս թեմայով

Ցանկանում եք տեղեկացված լինել՝

ՀԱՍՏԱՏԵԼ