a

ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՆՊԱՍՏԵԼ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ


Հրատապ օգնություն

Կյանքը կարող է մեզ կանգնեցնել բազմաթիվ անսպասելի դժվարությունների առջև, և երեխայի և ընտանիքի բարեկեցությանը սպառնացող  իրավիճակներին արձագանքելու համար մենք հաճախ լրացուցիչ միջոցների կարիք ունենք: Այդ միջոցներից մեկը նվիրատվությունն է, որն առավել քան անհրաժեշտ է  խոցելի երեխաների և ընտանիքների հրատապ կարիքները հոգալու համար:

 

 

Այս թեմայով

Ցանկանում եք տեղեկացված լինել՝

ՀԱՍՏԱՏԵԼ